Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

Zjazd Zarządu Okręgu

W sobotę 13-go kwietnia Druhna Tina, drużynowa 35żtej Drużyny Harcerek „Gdynia” w Bristolu, pojechała do Londynu by uczestniczyć, jako wybrany członek Zarządu Okręgu Wielkiej Brytanii, w kwartalnych obradach tegoż Zarządu.

photo-3

Hm. Jacek Bernasiński i phm Krystyna Małkowska z Prezesem Zarządu Okręgu WB hm Robertem Rospędzihowskim /na prawo/ w Domu Harcerskim w Beavor Lane, Londynie

W naszej Organizacji, ZHP przedwojennym, działający poza granicami Kraju, http://zhppgk.org/ Naczelnictwo i Główna Kwaterą mają swoją siedzibę w Londynie i stamtąd opiekują się calą naszą światową organizacją /tj. Australia, Argentyna, USA, Kanada, Szwecja, Francja, Niemcy/.

Natomiast każdy kraj lub kontynent ma swój Okręg, który zarządza całym terenem danego kraju.

W każdym takim terenie pod opieką Zarządu Okręgu działają Chorągwie męskie i żeńskie /osobno/, w kazdej Chorągwi hufce, a w Hufcach szczepy i drużyny bądź gromady zuchowe. Tak wygląda nasza Organizacja.

W ubiegłą sobotę obrady Zardządu Okręgu trwały ponad 5 godzin, bo trzeba było szczegółowo omówić sprawy finansowe i organizacyjne, i pobierać decyzje.

Na szczęście gościnni druhowie i druhny upiekli pyszne ciasta i przyszykowali kanapki, więc każdy mógł podtrzymywać swoją energię do końca.

Po obradach /i przed wieczornymi obradami Naczelnictwa/, ks. inf. Szczepański, kapłan naszej Organizacji całej, odprawił Mszę św. harcerską.

Wszystkie obrady odbyły się w naszym londyńskim siedzibie harcerskim na Beavor Lane w Hammersmith, niedaleko POSK-u. http://www.posk.org/

Informacja

This entry was posted on 15 kwietnia, 2013 by in Uncategorized.

Archiwum