Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

Bristol szykuje się na Święto Hufca

W mroczny mżdżysty piątek wieczór zebrały się władze wspólnoty harcerskiej w Bristolu aby omówić pierwszą imprezę roku – Święta Hufca, którego mamy zaszczyt w tym roku gościć w naszym mieście za dwa tygodnie 15-go września 2013r.

photo

Zebranie zorganizowane przez druhnę Grażynę Kowalewską, drużynową gromady Krasnoludki, odbyło się w bibliotece parafialnej, przy udziale gościnnego księdza parafialnego Stanisława Łabudy.

Z gromady Krasnoludków była obecna również przyboczna Druhna Karina Kulawik, a z gromady Świstaków przyszli Druh drużynowy Paweł Grabowiecki, z przybocznymi Maćkiem Olechem i Druhną Danutą Lietzau.

Z drużyny harcerek 35DH były obecne drużynowa Tina Małkowska-Żaba, z przybocznymi Druhna Anią Schafer i druhną Joanną Dombek.

Z drużyny harcerzy przyjechał Druh Michał Grabowiecki, sam bo większość chłopców było jeszcze z druhem szczepowym Robertem Chomnickim na obozie wędrownym.

KPH reprezentowali prezes Wojciech Rabenda i skarbnik druh Marek Kowalewski, a była obecna też Druhna Bożena Lassota-Korba która wnet do naszego grona instruktorskiego po ukończeniu weryfikacji dołączy.

Informacja

This entry was posted on 30 sierpnia, 2013 by in 35DH, 4DH, KPH, Krasnoludki, Świstaki.

Archiwum