Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

W intencji założycieli Harcerstwa Polskiego

15-go stycznia wypada rocznica śmierci założycieli harcerstwa Olgi i Andrzej Małkowskich.

Druhna Olga – Pierwsza Polska Skautka, Harcmistrzyni Rzeczypospolitej, Przewodnicząca Naczelnego Komitetu Harcerskiego w Wielkiej Brytanii na całe 5 lat II-giej Wojny Swiatowej – odeszła na Wieczną Wartę dnia 15.1.1979r. w Zakopanem. Miała 91 lat.

Druh Andrzej – Pierwszy Skaut Polski, Założyciel ruchu harcerskiego w Polsce i za granicą, autor i redaktor pierwszych książek i pism skautowych i harcerskich, oficer Armii Kanadyjskiej i Błękitnej Armii gen. Hallera walczący na Zachodnim Froncie w pierwszej wojnie światowej, która wybuchła sto lat temu – zginął w katastrofie morskiej podczas misji wojskowej w nocy 15.1.1919. Miał 31 lat.

Grób Druhny Oleńki oraz symboliczny pomnik Ich Obojga znajduje się w Zakopanem na głównym cmentarzu, dziś odwiedzany przez jednostki harcerskie z całej Polski i zza granicy. Gimnazjum nr. 1 w Zakopanem, prawie na przeciwko cmentarza, nosi imię Olgi i Andrzeja, nadane w r. 2006 w obecności druhny phm. Krystyny Małkowskiej oraz druha hm. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Jego żony, druhny Karoliny. W świetlicy szkoły można zwiedzić Muzeum Harcerstwa im. Olgi i Andrzeja Małkowskich.

Druh Andrzej i Druhna Olga mieli jednego syna – naszej Druhny Krystyny Małkowskiej Ojca, Lutyka Andrzeja Małkowskiego. Urodzony w Stanach Zjednoczonych, w II Wojnie Swiatowej zapisał się do Drugiego Korpusu gen. Andersa i walczył pod Monte Cassino w r. 1944. I tak się znalazł w Anglii po wojnie, jak wielu tutejszych weteranów.

Dlatego w Bristol, dnia 12-go stycznia 2014r. została odprawiona w parafialnym Kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej po raz drugi z kolei msza święta za spokój dusz Andrzeja Małkowskiego /1888-1919/ i Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej /1888-1979/. Odprawiał ją ks. Stanisław Łabda, ksiądz parafialny w Bristolu. Msza święta również była poświęcona modlitewnym dziękczynieniem za cały pierwszy rok troskliwej opieki nad parafią ks. Stanisława.

Na zaproszenie Druhny Krystyny, przybyli na mszę świętą ze swoimi proporczykami i totemami wszystkie jednostki harcerskie w Bristolu: harcerze 4DH im. Romualda Traugutta, harcerki 35DH im. Aleksandry Piłsudskiej, zuchy hufca „Pomorze” – Krasnoludki, zuchy hufca „Szczecin” – Swistaki, oraz instruktorzy i instruktorki Bristolu i KPH.

One comment on “W intencji założycieli Harcerstwa Polskiego

  1. Pingback: W intencji założycieli Harcerstwa Polskiego | czuwajblog

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Informacja

This entry was posted on 16 stycznia, 2014 by in 35DH, 4DH, Krasnoludki, Świstaki.

Archiwum