Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

Harcerska Msza Święta w Bristolu

W niedzielę 18-ego stycznia w Polskim Kościele Matki Boskiej Ostobramskiej w Bristolu zebrały się lokalne jednostki zuchowe i harcerskie oraz funkcyjni i członkowie rady hufców ‘Pomorza’ i ‘Szczecina’. Z dalszego terenu Hufców zebraliśmy się aby uczestniczyć w wspólnej modlitwie w intencji założycieli Harcerstwa Polskiego Olgi i Andrzej Małkowskich, którzy odeszli na wieczną wartę tego samego dnia, w odległości 60 lat od siebie.

Harcerska Msza 2015 3

Wśród kongregacji, widok na tak liczny udział harcerski był imponujący. Kiedy nasze sztandary i totemy zuchowe były wprowadzone do kościoła procesją przed Księdzem Stanisławem Łabuda, przywitano ich z szacunkiem i podziwem. Wszyscy ministranci w mundurach, czytania i modlitwy obsługiwała nasza młodzież harcerska i zuchowa; wszyscy wstali i na baczność odspiewali modlitwe harcerskąi zuchową.

Msza św. w intencji założycieli Harcerstwa Polskiego, w rocznicę ich śmierci, też ma długą historję. Rozpoczęła się w 1968r kiedy w Krakowie, ówczesny biskup krakowski ks. Kardynał Karol Wojtyła odprawił ją w intencji Andrzeja Małkowskiego na Wawelu. Odtąd corocznie Msza św. w rocznicę Ich śmierci są odprawiane w wielu innych miastach polskich.

Po uroczystej Mszy św w Bristolu, funkcyjni i członkowie rady hufców ‘Pomorza’ i ‘Szczecina’ zajechali do Polskiego Klubu SPK, gdzie odbyło się spotkanie na temat remontu Stanicy St. Briavels. Były przedstawione ambitne plany unowocześnienie stanicy aby przestrzegać wszystkich przepisów szczególnie tych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników. Mieliśmy okację pooglądać plansze z rysunkami i szczegółowe plany Stanicy.

Osobno, hufce się zebrały też na swoje rady; ważne sprawy były porószone i przyszłe plany omówione. Szybko nadeszła pora obiadowa i po modlitwie w gronie harcerskiej rodziny podzieliśmy się opłatkiem i zjedliśmy ciepły obiad.

Po długim dniu różnych wydarzeń, nadszedł czas, aby pożegnać się z naszymi przyjaciółmi i z Bristolem i zbierać się do domu.

Czuwaj! I do następnego spotkania.

Informacja

This entry was posted on 25 lutego, 2015 by in Uncategorized.

Archiwum