Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

Stanica St. Briavels – DVD

Wspomnienia są bezcenne ale niestety ulotne
Nawet w głowie się nie mieści ilu z nas ma niezapomniane wspomnienia, przeżycia, przygody, czy po prostu mile spędzone chwile na naszej Stanicy St. Briavels! Tu jest nas wspólny harcerski dom, który tkwi w naszych sercach – ale jednak rzeczywistość jest taka, że musimy pobudzić nasze siły i pomóc w zapewnieniu jej przyszłości.

W Bristolu grupa instruktorek i sympatyków Stanicy podjeli się zadaniu połączenia tych dwóch elementów. Przy pomocy naszych rodzin i wielu z was otrzymaliśmy setki zdjęć ilustrujących żywotność naszej Stanicy przez wszystkie dziesięciolecia. Nie zabrakło też mzyki nagranej przy naszych ogniskach i kominkach. Tak to stworzyliśmy DVD „Stanica St. Briavels – Bogata Przeszłość, Jasna Przyszłość”.

Można było zakupić to DVD na „Dniach Gości” na Zlocie i kolonii Hufców Pomorze i Szcecina, oraz w naszych ośrodkach. Wiele osób było wzruszonych i szczęśliwych gdy to przecież często indywidualne wspomnienia z czasów na Stanicy.

Cały dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na fundusz odbudowy Stanicy. DVD kosztuje £10 i można zamówić od krasnoludkibristol@gmail.com.

Memories are priceless but fleeting
It’s impossible to imagine how many of us have unforgettable memories of experiences and adventures, or simply pleasant moments spent at our Stanica St. Briavels! Here we have our communal scouting home that nestles warmly in our hearts – however, today’s reality is that we need to mobilise our forces and help ensure its future.

A Bristol group of instructors and supporters of Stanica undertook a project to combine these two elements. With the help of our families and many others, we received hundreds of photographs illustrating the life of our Stanica through all its decades. There were also music recorded at our campfires and hearth circles. In this way we created a DVD, „Stanica St. Briavels – A rich past, A bright future”.

This DVD was on sale at „Visitors Day” at cub and brownies camps and the UK Polish Scouting Jamboree. Many people were moved and happy when viewing as it stirred their emotions bringing back memories of unforgettable times at Stanica.

All proceeds from the sale of the DVD were donated to the renovation fund of the Polish Scout House St. Briavels. This DVD costs £10 and can be ordered from krasnoludkibristol@gmail.com.

Sanica DVD Cover English

Informacja

This entry was posted on 22 lutego, 2016 by in Uncategorized.

Archiwum