Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

Gromady Zuchowe

W Bristolu mamy dwie gromady zuchów. W hufcu Pomorze gromada zuchów Krasnoludki i w hufcu Szczecin gromada zuchów Świstaki.

Gromady zuchowe przyjmóją dziewczynki i chłopcy w wieku od 7-11 lat.

Co to jest ruch zuchowy?

To jest jedna z gałęzi Organizacji Harcerek/Harcerzy dla dzieci od 7 do 10/11 lat, prowadzona systemem szóstkowym poprzez zabawę, gry, ćwiczenia, pląsy i śpiew.

Czym jest ruch zuchowy?

 • to wielka zabawa,
 • to zabawa wyrabiająca odwagę i prawdomówność, karność, zaradność, zręczność, bystrość i opanowanie,
 • to zabawa przynosząca dzieciom radość życia i pogodę,
 • to odkrywcza zabawa w „cos” i „kogoś” z otaczającego nas świata,
 • to zabawa siejąca wokół radość i dobro.

Co daje ruch zuchowy?

 • wyrabia dobre cechy charakteru,
 • uczy współżycia i współpracy w zespole,
 • pomaga w rozwoju jej sił fizycznych,
 • dąży do podniesienia poziomu kultury duchowej,
 • dąży do utrzymania polskości przez zapoznanie dzieci z pięknem języka polskiego, tradycji i zwyczajów polskich,
 • uczy umiłowania ludzi, zwierząt i przyrody,
 • rozwija samodzielność i inicjatywę.

Prawo Zuchów

 1. Zuch kocha Boga i Polskę.
 2. Zuch jest dzielny.
 3. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
 4. Zuch stara się być coraz lepszy.
 5. Zuch stara się mówić po polsku.

Odznaka Zuchów

Odznaką zuchów jest słoneczko (dziewczynki) i wilczyk (chłopcy) noszone na berecie. Zuch otrzymuje słoneczko albo wilczek po zakończeniu okresu próbnego. Uroczyste nadanie oznaki odbywa się podczas specjalnego obrzędu.

Ukłon i Pozdrowienie

Wspólnym pozdrowieniem zuchów jest słowo „CZUJ!”, wypowiadane w postawie bacznej.

Dziewczynki z prawą ręką podniesioną do ramienia, zgięta w łokciu, dłonią zwróconą do przodu i wyprostowanymi czterema palcami.

Chłopcy z prawą ręką zgięta w łokciu, palce wskazujący i środkowy wyprostowane, kciuk przykrywa w dłoni dwa pozostałe, lewa ręka opuszczona.

Obietnica Zuchowa

Obietnicę składają zuchy trzy razy, po zdobyciu każdej gwiazdki.

OBIECUJĘ BYĆ DOBRYM ZUCHEM – PIERWSZEJ GWIAZDKI. (lub drugiej gwiazdki) (lub trzeciej gwiazdki).

Obietnicę składają zuchy na specjalnie zorganizowanym kominku, czy specjalnej zbiórce.

Kominki czy zbiórki powinny być specjalne, a samo składanie obietnicy obrzędowe i bardzo uroczyste.

Organizacja w gromadzie

System szóstkowy

Gromada zuchów pracuje systemem szóstkowym pod kierownictwem drużynowej zuchów i jej przybocznej. Gromada dzieli się na “szóstki”, które mogą składać się z 5-8 zuchów. Na czele szóstki stoi “szóstkowa/szóstkowy”, (starsza/starszy i wyrobiona/wyrobiony dziewczynka/chłopiec, wybierana na pewien okres czasu. Szóstkowa/ czuwa nad szóstką i pomaga drużynowej w przeprowadzaniu gier i zabaw. Szóstkowa/ szóstkowy nie prowadzi samodzielnie zbiórek, może natomiast prowadzić grę całej gromady lub zająć się przygotowaniem pokazu. Szóstka występuje jako zespół w grach i zabawach na zbiórkach gromady, które odbywają się co tydzień.

System gromadkowy

W bardzo licznych gromadach, gdzie drużynowa ma do dyspozycji kilka harcerek do pomocy, lecz nie ma możliwości stworzenia dwóch gromad, praca może być prowadzona systemem gromadkowym. Dwie lub więcej szóstek tworzy gromadkę, na czele której stoi harcerka. Gromadki mogą mieć część zbiórek, lub całą zbiórkę oddzielnie, lecz przynajmniej raz na trzy tygodnie odbywa się zbiórka całej gromady. “Gromadkowe” wraz z drużynową i przyboczną tworzą radę gromady i wspólnie planują pracę. Oprócz pracy w gromadzie, “gromadkowe” biorą czynny udział w życiu drużyny harcerek.

Archiwum