Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

Co Robimy

Zuchy to organizacja dla dzieci pomiędzy 7 a 11 rokiem życia, ma za zadanie wychowania najmłodszych członków ZHP. Przez gry, zabawy i pląsy przygotowuje dzieci do wstąpienia do drużyn harcerek i harcerzy, jednocześnie wyrabiając w nich zręczność, zaradność i odwagę. Zuchy poznają też tradycje i obyczaje polskie. Zdobywają sprawności oraz gwiazdki.

Archiwum