Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

Kalendarz

17.09.2016 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

18.09.2016 Swieto Hufca – Slough

01.10.2016 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

09.10.2016 Konkurs Pilkarski – Swindon

15.10.2016 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

05.11.2016 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

06.11.201 Święto Zmarłych – zuchy zapalają znicze na cmentarzach godz 13.45 spotykamy sie na cmentarzu South Bristol, Bridgwater Road, BS13 7AS
godz 15.15 spotykamy się na cmentarzu Holy Souls, Bath Road, BS4 3LA

13.11.2016 Święto Niepodległości – Zuchy w mundurkach na Mszy Św (godz 9.45)
19.11.2016 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

03.12.2016 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

17.12.16 Wycieczka / kominek

07.01.2017 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

21.01.2017      Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

do potwierdzenia Msza Św Harcerska – Zuchy w mundurkach na wspólnej Mszy Św z harcerkami I harcerzami (godz 11.45).  Zbiórka na Stanicę po Mszy Św

Zbiórka na Stanicę po Mszy Św (godz 19.00)

04.02.2017 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

25.02.2017 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

11.03.2017 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

25.03.2017 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

08.04.2017 Zbiorka (godz 12.30 – 14.00)

15.04.2017 Warta przy Grobie Panskim (godz 11.00 – 12.00)

29.04.2017 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

07.05.2017 Msza z okazji 3 Maja (godz 10ta)

13.05.2017 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

??.05.2017 Zuchy w mundurkach na Mszy Św. za Ofiary Katynia (godź 13.45) w Clifton Cathedral, Pembroke Road, Clifton, Bristol BS8 3BX złożenie wieńców przy pomniku i herbatka w klubie

27.05.2017 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

17.06.2017 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

25.06.2017 Dzien Zucha – wyjazd całodzienny.

01.07.2017 Zbiórka (godz 12.30 – 14.00)

Wakacje
13.08.2017 – 26.08.2017 Kolonia Zuchowa

20.08.2017 Dzień Gości na Kolonii
O jakichkolwiek zmianach w programie będziemy informować na bieżąco. Prosimy regularnie sprawdzać emaile.

Archiwum