Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

Co My Robimy

Nasze cele

KPH ma za swój cel opiekę nad miejscowym harcerstwem, czyli nad działającymi na naszym terenie gromadami zuchów (chłopcy i dziewczynki w wieku od 7 do 11 lat) i drużynami harcerskimi (młodzież 12-18 lat)

Jakie mamy zadania, jako KPH?

Naszym zadaniem jest ułatwić działanie gromadom i drużynom, wspierać je finansowo ale też i praktycznie. Pomagamy poprzez zakup sprzętu, dotacje na kolonie i obozy oraz opłatę kosztów szkolenia. Organizujemy imprezy dochodowe jak zabawy i kiermasze.

Dlaczego każdy rodzic powinien należeć do Koła?

Jeżeli Wasze dziecko należy do harcerstwa, to napewno już wiecie że harcerstwo zapewnia wartościowy system wykształcenia młodzieży we współcżesnych trudnych czasach, kiedy jest tak wiele wyzwań ideowych i moralnych. Poprzez zabawę, dzieci nabierają wiele praktycznych umiejętności aby potem lepiej sobie radzić w życiu. Nawiązują sie trwałe przyjaźnie, wzmacnia się poczucie przynależności do naszego narodu,. Jeśli zależy Państwu na tym aby Wasze dziecko wyrosło na wartościowego współczesnego człowieka, to prosimy, przyłączcie się do nas aby pomóc młodym wodzom, którzy bezinteresownie pomagają w wychowaniu naszych dzieci!

Archiwum