Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

Kim Jesteśmy

Koło Bristol jest częścią Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju.

Kto może być członkiem KPH? – Każdy pełnoletni nie będący działaczem harcerskim (w drużynie lub gromadzie).

Prezes

Wojciech Rabenda

Sekretarka

Alicja Płotka

Skarbnik

Marek Kowalewski

Archiwum