Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

Drużyna Harcerzy

Harcerstwo Polskie w Bristolu istnieje od 1948 roku, kiedy został uformowany pierwszy zastęp “Żbików”, który składał się z trzech chłopców zamieszkałych w Bristolu oraz z trzech chłopców przyjezdnych ze szkół polskich.

Zbiórki chłopców odbywały się w domu Anglo-Polish Society.

1949 – Zastęp obozował na letnim obozie “Hufca Szczecin”.

Chłopcy brali czynny udział w pracy społecznej w Bristolu, niestety z powodu wyjazdu chłopców do szkół mieszczących się poza Bristolem – zastęp został rozwiązany.

W grudniu 1961 roku na prośbę Dh. Hm. Władysława Cichana, hufcowego Hufca Szczecin ćwik Irenusz Peszyński uformował dwa zastępy: “Żubry” i “Jaskołki”. Zbiórki odbywały się dzięki pomocy Zdzisława Staniaszka w sali St. Marys on the Quay. W międzyczasie został założony zastęp “Rysi” w miejscowości Durslej.

W roku 1962 harcerze  otrzymali tytuł “4-tej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta”.

Z końcem kwietnia 1962 roku, Druh I. G. Peszyński zorganizował pierwszy biwak. “Trzydniowy” biwak w stanicy harcerskiej w St. Briavels.

20-ego maja – Pierwszy kominek harcerski zaszczyciło swoją obecnością około 100 osób z Bristolu oraz gości poza tego miasta.

W roku 1963 Drużyna zaprezentowana została Generałowi W. Andersowi podczas uroczystego obchodu święta 3-ego Maja. Podczas obozów harcerskich w tymże samym roku Drużyna wzięła 100% udział w zorganizowaniu i przygotowaniu oraz  poświęceniu Stanicy Hufca Szczecin.

W 1964 całoroczną pracę 4DH zakończyła samodzielnym obozem letnim w Ilfracombe-w północnej części Devon.

Po kilku latach Drużynę objął ćwik Karol Smal. Po dwóch lat pracy zdał Drużynę H.O. Sławkowi Reginiemu. W roku 1970 dh. Regini złożył rezygnację i Drużyna przestaje istnieć.

Hufiec Szczecin ponownie zwrócił się do H.O. Irenusza Peszyńskiego, który dzięki pomocy ćwika Grzegorza Kucharczyka i ćwika Kazimierza Waliszaka ponownie rozbudował Drużynę do stanu ośmiu harcerzy w Bristolu, zastęp “Orły” i pięciu harcerzy w Trowbridge zastęp “Jelenie”.

W roku 1971 przeprowadzono pierwsze Święto Hufca Szczecin na terenie Bristolu, na które przybył Generał Stanisław Kopański, który wręczył Drużynie proporzec ufundowany przez organizacje i społeczeństwo w Bristol i Trowbridge.

W tym samym roku H.O Ireneusz Peszyński z powodu nawału pracy złożył rezygnację i Drużynę obiął przyboczny ćw. G. Kucharczyk.

Dh. H.O Peszyński w dalszym ciągu prowadzi zastęp 4DH “Jelenie” w Trowbridge.

Druh pHm. Stefek Żaba przyjechał do Bristolu w lat 90-tych. Po stworzeniu Gromada „Świstaki”, kiedy te zuchy dorosły,  Druh Stefek odnowił 4DH. Zbiórki planowane były na pierwszą niedzielę każdego miesiąca u siebie w domu przy Liegh Woods. Zbiórki często odbywały się w Leigh Woods lub Ashton Court, harcerze odbywali szereg wędrówek na tym terenie.

Niestety Druh Stefek zmarł w bardzo młodym wieku. Nikt nie mógł zrozumiec, dlaczego taki wspaniały harcerz odszedł przedwcześnie z tego świata. Ale jego praca nie poszła na marne ponieważ dzięki niemu, wychowało się kolejne pokolenie doskonale wyszkolonych harcerzy, którzy w przyszłości rozbudowali 4DH.

Przez parę kolejnych lat harcerze w Bristolu nie byli czynni w terenie, a jedynie,  na obozach Hufca i obozach wędrowne. Działali jako samodzielni harcerze, bez drużyny i bez lidera.

W roku 2011 Hufiec Szczecin zorganizował obóz na terenie Stanicy w St. Briavels. Druh Paweł Żaba, który był aktywny przez ten cały okres, został zaproszony przez Komendanta jako kucharz i gospodarz na tę akcję. Wezwał wówczas swojego kolegę, Roberta Chomnickiego, który od kilku dobrych lat nie brał udziału w zajęciach harcerskich, ponieważ studiował poza Bristolem.

Współpraca obu druhów od samego początku świetnie się układała. Podczas obozu, a dokładnie podczas cięcia kurczaka, Druh Robert doznał nagłego olśnienia, że warto byłoby ponownie rozbudować Drużynę w Bristolu. Z wielką radością przyjął wiadomość, że Druh Paweł też chciał dołączyć do pomocy jako przyboczny. Druh Tymek Kellett, który przez wiele lat był przyjęty przez 12DH w Swindon, też dołączył jako przyboczny.

Z rozkazu Hufca Szczecin L.07/11 z 17-ego sierpnia 2011 powstała na nowo drużyna harcerska w Bristolu, a Druh Robert zaczął pełnić obowiązki Drużynowego.

Pierwszą zbiórkę odbyła się 21 września 2011, Druh Hm Hufcowy Maurycy Paszkiewicz zaszczycił ja swoja obecnością. Tematem zbiórki były ‘szare szeregi’. Przyjechało trzech chłopców bez doświadczenia harcerskiego. Podczas tej zbiórki utworzono zastęp “Zośka”.

Dwa tygodnie później, trzeba było utworzyć drugi zastęp “Parasol”

Drużyna dalej się powoli rozwija…

Archiwum