Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

Gromady Zuchów

Pewnego razu, około 1948, znalazło się w bristolskiej Poloni ziarenko harcerskie, które później przerodziło się w pierwszą mieszaną gromadę zuchów “Lechici”.  Powstała ona w latach 50-tych i prowadziła ją początkowo Druhna Hania Peszyńska, a później Druhna Irena Wojciechowska.  W tym czasie na naszym terenie działał jeden mieszany Hufiec “Szczecin”.  Drzewko harcerskie bardzo się rozwijało i w roku 1963 powstał żeński Hufiec “Pomorze”; “Szczecin” został męskim hufcem.

Gromada Zuchów “Lechici”

Gromady zuchowe dziewczynek “Biedronki” w Hufcu “Pomorze” i “Wilki Morskie” w Hufcu “Szczecin” dalej rosły.  “Biedronki” pod opieką Druhny Robinson, a potem Druhny Zosi Wiry.  Obie Druhny karmiły drzewko zabawą zuchową, pląsami, śpiewem i przygodą.  Gromada rosła i się rozwijała.

Przyszła wiosna i pięknie rozkwitły kwiaty, przez współpracę z pszczółkami i innymi owadami, kwiaty się rozwineły i owoce tego drzewka przeszły do drużyn harcerskich.

Z czasem Druhna Zosia Wira wyjechała do dalekiej Australii i gromadę objeła Druhna Celina Domagała.  Prowadziły gromadę również Druhna Alina Domagała, Druhna Marynia Pomirska i Druhna Wanda Petrusewicz.  W tym czasie, wyrosło potężne drzewo i długo wydawało piękny owoc harcerski.

Przyszła jesień i liście pozłocone spadły z drzewa i gromada “Biedronki” zagineła podczas groźnej zimy w 1984.

Gromada Zuchów “Biedronki”

Pare lat przemineło, ziarenko zuchowe spało pod śniegiem w Bristolu.  Przyszła wiosna i ciepło słoneczka obudziło znów ziarenko zuchowe.  Powoli zaczeło wypuszczać korzenie i liście.  W maju 1988 mieszana gromada zuchów “Krasnoludki” w Hufcu “Pomorze” powstała pod opieką Druhny Grażynki Szumiło.  Słońce świeciło bardzo mocna więc gromada “Krasnoludki” nabierała siły do pracy, zabawy i przygody.  Gromada rosła, rozkwitały piękne kwiaty i drzewko zaczeło rodzić nowe owoce harcerskie.

Z końcem 1994 znów przyszedł czas kiedy drzewko zasneło, ale mimo tego owoce drzewka dojrzewały a słoneczko świeciło jasno i utrzymywało nadzieję, że kiedyś znów drzewko zuchowe wypuści liście i gromada się odrodzi.

Gromada Zuchów “Krasnoludki”                                                          Gromada Zuchów „Świstaki”

Na szczęcie pod koniec lat 90-tych troskliwy ogrodnik Druh Stefek Żaba przyszedł z pomocą i odrodził drzewko jako mieszaną gromadę “Świstaków” w Hufcu “Szczecin”.  Niestety po smierci Druha Stefka ziarenko znow zasnelo na pare lat.

Niedawno w Bristolu pojawiło się wiele dzielnych, chętnych dzieci gotowych do zabawy i przygody.  Słoneczko się uśmiechniało z radości, deszczyk pokropił z entuzjazem i drzewko zuchowe rozkwitło obfitłym, pięknym kwiatem; pękającym werwą i ciekawością przygody.

Na wiosne w 2011 był w Bristolu tylko jeden zuch, który musiał dołączyć do innych gromad w czasie półkolonii i kolonii letniej, ale już od września tego roku zaczeły się zbiórki najpierw odnowionej Gromady “Swistakow” (pod opieką Druhny Ireny Sobolewskiej a później Druhny Grażynki Kowalewskiej) i którą teraz prowadzi Druh Paweł Grabowiecki.

Od września 2012 za proźbą pszczółek które widziały gdzie indziej piękne nasiona gotowe do kiełkowania na wspaniałe zuchy, odnowiona została Gromada “Krasnoludki” którą pielęgnują Druhna Grażynka Kowalewska i Druhna Karina Kulawik.

Gromada Zuchów „Świstaki”                                                          Gromada Zuchów “Krasnoludki”

Archiwum